แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตรภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย ปี 2016

หลักสูตรภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย ปี 2016 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย ปี 2016

ด้วย สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) ได้มอบเอกสารเผยแพร่การศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อนในประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ หรือ www.studyinaustralia.gov.au/thailand

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ