แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับแล้วนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559

เปิดรับแล้วนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับแล้วนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสามารถดูได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ