แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ