แสดงรายละเอียดข่าวสัมมนา เรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์...ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว” 29 มกราคม 2559

สัมมนา เรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์...ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว” 29 มกราคม 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนา เรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์...ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว”  29 มกราคม 2559

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์...ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิ การกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง การแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
1. คณะนิติศาสตร์ มช.(คุณวราลักษณ์) โทร.053-942920
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา (คุณศิริลักษณ์) โทร. 02-5474704

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ