แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาตร์ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศคณะนิติศาตร์ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาตร์ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) พร้อมติดตั้ง เพื่อรองรับสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ประกาศการจัดซื้อ โดยคลิกที่นี่

และดู ร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้ที่นี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ