แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ

ขอยกเลิกประกาศนัดพบนักศึกษาในวันนี้ (16/12/58) และเพื่อความพร้อมเพียงกันในการเข้าร่วมรับเสด็จพระองค์ภาฯ คณะขอแจ้งการแต่งกายนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ