แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการใช้เส้นทางสัญจรเข้า–ออกมหาวิทยาลัยระหว่างกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

ประกาศการใช้เส้นทางสัญจรเข้า–ออกมหาวิทยาลัยระหว่างกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการใช้เส้นทางสัญจรเข้า–ออกมหาวิทยาลัยระหว่างกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

ประกาศการใช้เส้นทางสัญจรเข้า–ออกมหาวิทยาลัยระหว่างกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยขอให้หลีกเลี่ยงตลอดเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่าน ขอความร่วมมือในการใช้ประตูผ่านเข้าและออก มหาวิทยาลัย โดยอาศัยประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์เดิม ประตูหมู่บ้านอ่างแก้ว หรือประตูสวนสัตว์ ประตูวัดฝายหิน ประตูไผ่ล้อม และประตูสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการจราจรในบางช่วงเวลาของวันที่ 11 ตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ขอความร่วมมือไม่จอดยานพาหนะริมถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่จอดยานพาหนะชั่วคราวไว้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งรถจักรยานยนต์ จอดได้ในบริเวณฝั่งถนนกั้นระหว่างอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) และอาคารเรียนรวม บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาชาย 2 พื้นที่จอดรถหน้าหอพักนักศึกษาหญิง 2 และลานเอนกประสงค์หน้าองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนรถยนต์ จอดได้บริเวณขอบถนนและพื้นที่สนามบริเวณประตูไผ่ล้อม พื้นที่จอดรถฝั่งตรงข้ามหอพักนักศึกษาหญิง 2 และหอพักนักศึกษาหญิง 3 ลานจอดรถข้างศูนย์บริหารงานวิจัย (ตึกเขียว) ริมถนนข้างศาลาอ่างแก้ว และที่จอดรถหอพัก 40 ปี ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร. 0 5394 1000 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=1509

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ