แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการ “การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน”

แจ้งประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการ “การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการ “การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน”

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากสถาบัน Chinese Abroad Study Center (CASC) ว่า ได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าเอเชียแปซิฟิก จัดโครงการ “การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเข้าศึกษา ณ ประเทศจีน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

-  ขอบเขตการให้ทุน: ระดับการศึกษา ปริญญาตรี โท เอก (ระดับปริญญาเอกจะใช้วิธีการอื่นโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน)
-  สาขาวิขาที่ให้ทุน: ไม่จำกัดสาขา
-  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
-  ประเภทของทุนการศึกษา: ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยของจีนเป็นผู้กำหนด
-  คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ (งดรับนักเรียนสัญชาติจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า)
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 (สอบทุน ป.โท) และกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายปริญญาโท (สอบทุน ป.เอก)
-  วิธีการสมัครสอบ:
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ Chinese Abroad Study Center www.123tochina.com
2. สามารถเลือกสมัครสอบได้โดยไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชาและสถาบัน
3. ค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท โดยสามารถชำระค่าสมัครสอบได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.ไชนีส อบร็อด สตัดดี เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี 720-2-35213-4 สาขาแฟชันไอส์แลนด์ รามอินทรา

โดยผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chinese Abroad Study Center www.123tochina.com โทร.0-2513-0196, 0-2513-0198, 086-3152856, 081-556-6502 โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามเว็บไซต์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ