แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครตั้งแต่วันที่26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครตั้งแต่วันที่26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครตั้งแต่วันที่26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครตั้งแต่วันที่26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58

อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=cIIL6IBmUHQ%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=906qtEai3rw%3d

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ