แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD 5 ธันวาคม 2558

ประกาศ เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD 5 ธันวาคม 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD 5 ธันวาคม 2558

ประกาศ เส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

ซึ่งขบวนนักปั่นจักรยานจะปั่นมาถึงมหาวิทยาลัยเวลาประมาณ 16.30 น. และคาดว่าจะออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเวลาประมาณ 18.30 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแจ้งยืนยันว่า วันที่ 11 ธ.ค. 58 ยังคงมีการสอบไล่ตามปกติ

เส้นทางปั่นจักรยาน ดังไฟล์ภาพแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ