แสดงรายละเอียดข่าวการขยายเวลาการรับสมัครทุน Ernst Match-Grant-ASEA-UNINET (หมดเขต วันที่ 15 มีนาคม 2559)

การขยายเวลาการรับสมัครทุน Ernst Match-Grant-ASEA-UNINET (หมดเขต วันที่ 15 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การขยายเวลาการรับสมัครทุน Ernst Match-Grant-ASEA-UNINET (หมดเขต วันที่ 15 มีนาคม 2559)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Match-Grant-ASEA-UNINET ซึ่งเป็นทุนของรัฐลาบออสเตรเลีย ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก และหลังปริญญาเอก จำนวน 4 ประเภท และมีกำหนดหมดเขตการรับสมัครทุนดังกล่าวถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้

บัดนี้ ASEA-UNINET ได้แจ้งขยายระยะเวลารับสมัครทุนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grants.at/to_the_database/EN
โดยผู้สนใจสมัครรับทุน กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.scholarships.at

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ