แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครทุน ASEAN+3 Cross Border Research รอบที่3 (หมดเขต วันที่ 15 ธันวาคม 2558)

การสมัครทุน ASEAN+3 Cross Border Research รอบที่3 (หมดเขต วันที่ 15 ธันวาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครทุน ASEAN+3 Cross Border Research รอบที่3 (หมดเขต วันที่ 15 ธันวาคม 2558)

วิทยาลัยนานาชาติ ขอประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN+3 Cross Border Research) ให้กับ อาจารย์/ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่สนใจ สามารถสมัครและขอรับทุนในรอบที่ 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยกรอกรายละเอียดขอรับทุนตามเอกสารดังนี้

1. เกณฑ์ Exchange Professor และ Co-Research
2. Application Form for Outbound Visiting Professor Grant
3. Application Form for Inbound Visiting Professor Grant
4. Application Form for Co-Research Grant

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ www.cmuic.cmu.ac.th และโปรดส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนที่วิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ