แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์ SEAMEO RIHED เชิญผู้สนใจร่วมโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต วันที่ 22 ธันวาคม 2558)

ศูนย์ SEAMEO RIHED เชิญผู้สนใจร่วมโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต วันที่ 22 ธันวาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ SEAMEO RIHED เชิญผู้สนใจร่วมโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต วันที่ 22 ธันวาคม 2558)

ด้วย ศูนย์ SEAMEO RIHED ได้ขอความอนุ้คราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 3rd SEAMEO RIHED-ACC Study Visit Programme to China) ระหว่างวันนี่ 10-17 มกราคม 2559 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโรงการต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 1500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rihed.seameo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ