แสดงรายละเอียดข่าวฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 อบรมภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 อบรมภาษาอังกฤษ ฟรี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 อบรมภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 อบรมภาษา
อังกฤษ ฟรี

นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ