แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็ง

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็ง

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็ง
วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 58 กิจกรรมเสริม 6 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ