แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง 2558
วัน อังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 -16.00 น.
กิจกรรมเสริม 6 ชั่วโมง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ