แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์ภาฯ
วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น.
กิจกรรมเสริม 6 ชั่วโมง

**ขอนัดพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเพื่อชี้เเจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ