แสดงรายละเอียดข่าวSummer Internship program at The University of Tokyo (หมดเขต 21 ธันวาคม 2558)

Summer Internship program at The University of Tokyo (หมดเขต 21 ธันวาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Summer Internship program at The University of Tokyo (หมดเขต 21 ธันวาคม 2558)

ด้วย The University of Tokyo ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Internship program UTSIP Kashiwa สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Graduate School of Frontier

โดยกำหนดจัดกิจกรรม 2 ช่วงเวลา คือ
1.  Program A: ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2016
2.  Program B: ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2016

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีโอกาสจะได้รับทุนจำนวน 110,000 gpo และทุนสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน 50,000 เยน

โดย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/summer_en/how-to-apply และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้โดยตรง ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ