แสดงรายละเอียดข่าวกระทรวงการศึกษาไต้หวันเชิญผู้สนใจร่วมงานการศึกษาต่อไต้หวัน

กระทรวงการศึกษาไต้หวันเชิญผู้สนใจร่วมงานการศึกษาต่อไต้หวัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระทรวงการศึกษาไต้หวันเชิญผู้สนใจร่วมงานการศึกษาต่อไต้หวัน

ด้วย สำนักงานโรงการ Elite Study กระทรวงการศึกษาของไต้หวัน เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานการศึกษาต่อในไต้หวันซึ่งจะจัดขึ้นในเขตภาคใต้ของไทย ปี 2558 (Taiwan Education Session 2015 at Southern Thailand) โดยมีมหาวิทยาลัยจากไต้หวัน 4 แห่ง ได้แก่ Tamkang University, Taipei Medical University, National Taipei University of Technology และ Southern Taiwan University of Science and Technology เข้าร่วมจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและช่องทางรับสมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/4YXSss

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ