แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมลอยกระทงเนื่องในประเพณียี่เป็ง
ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะนิติศาสตร์
จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
ระบบเปิด วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
กิจกรรมนี้รับสมัครนักศึกษาเพียง 30 คนเท่านั้น เนื่องจากกิจกรรมเนื่องในประเพณียี่เป็ง จะมีการสาธิตวิธีการทำผางประทีปในช่วงเช้า และทำกระทงใบตองในช่วงบ่าย ดังนั้นเพื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จึงขอจำกัดนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ