แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง 1 ตอน 001 อ.วาสินี นันทขว้าง

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง 1 ตอน 001 อ.วาสินี นันทขว้าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง 1 ตอน 001 อ.วาสินี นันทขว้าง

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่ง 1 ตอน 001 อ.วาสินี นันทขว้าง

วัน พุธ ที่ 11 พ.ย. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ