แสดงรายละเอียดข่าวUniversity College London รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

University College London รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

University College London รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน

ด้วย University College London ประเทศอังกฤษ แจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน ในเดือนกันยายน 2559 และเดือนมกราคม 2560 ในระดับปริญญาตรี

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ucl.ac.uk/sag

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ