แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วโครงการเสวนา ๘๓ ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วโครงการเสวนา ๘๓ ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วโครงการเสวนา ๘๓ ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วโครงการเสวนา ๘๓ ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย เวลา 13.00 – 16.00 น. วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสรเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ