แสดงรายละเอียดข่าวNSYSU Exchange Program for 2016 Spring Semester (30 พฤศจิกายน 2558)

NSYSU Exchange Program for 2016 Spring Semester (30 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NSYSU Exchange Program for 2016 Spring Semester (30 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย National Sun Yat-sen University 2016 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แจ้งประชาสัมพันธ์ NSYSU Exchange Program for 2016 Spring Semester ซึ่งจะเริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Study plan, certificate of enrollment, transcript, Recommendation, certificate of English proficiency) ส่งไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เพื่อนำผลการทดสอบประกอบการพิจารณราคัดเลือกนักศึกษา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

Academic Calendar : http://oia.nsysu.edu.tw/ezfiles/4/1004/img/2325/179357285.pdf

Courses taught in English: http://oia.nsysu.edu.tw/files/14-1013-120683,r16-1.php?Lang=en

Application: http://exchange.oia.nsysu.edu.tw/nsysu/incoming.applicant/declaration/identity_type_sn/7

หรือติดต่อ งานวิเทศสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ