แสดงรายละเอียดข่าวศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์และอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังอย่างหนาแน่นเต็มห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ