แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง สู่นโยบายยาเสพย์ติดที่มีมนุษยธรรม
กิจกรรมเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ในวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม
    
  ****กิจกรรมนี้นักศึกษาต้องร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ดังนั้นต้องแต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย หากนักศึกษาได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขาดหรือลา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** หากมีข้อสงสัย นักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ