แสดงรายละเอียดข่าวSummerhochschule (University of Vienna) – univie : winter school for cultural-historical studies (study abroad) (15 ธันวาคม 2558)

Summerhochschule (University of Vienna) – univie : winter school for cultural-historical studies (study abroad) (15 ธันวาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Summerhochschule (University of Vienna) – univie : winter school for cultural-historical studies (study abroad) (15 ธันวาคม 2558)

ด้วย University of Vienna, Austria ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Univie : Winter School for Cultural-Historical Studies (Study Abroad) ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยภาคเช้านักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญกรุงเวียนนาในภาคบ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 980 ยูโร ซึ่งรวมค่าลงทะเบียยน ค่าธรรมเนียม และต่าทัศนศึกษา นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง และหมดเขตยื่นใบสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่ใช้ในสมัครได้โดยตรง ที่ http://shs.univie.ac.at/winterschool ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ