แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสาวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสาวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสาวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสาวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์เรื่อง เพชฌฆาต ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ