แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ