แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 -16.00 น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ