แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเเรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเเรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเเรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเเรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ