แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเรื่อง ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ฯ
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 -12.00 น คณะมีบริการรถรับส่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ