แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chonnam National University (24 ตุลาคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chonnam National University (24 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chonnam National University (24 ตุลาคม 2558)

ด้วย Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016-2017 โดยมีกำหนดการรับสมัคร คือ

1. Fall Semester (สิงหาคม 2016) : 30 เมษายน 2016
2. Spring Semester (กุมภาพันธ์ 2016) : 30 ตุลาคม 2015

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง และจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. (นักศึกษาแจ้งลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบล่วงหน้า ภายในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 ก่อน 12.00น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และนำผลการทดสอบแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx และเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ