แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ