แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทำบุญทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วัดฝายหิน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ