แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (9 พฤศจิกายน 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (9 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (9 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016-2017 และเชิญชวนให้มหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใน 2 โปรแกรม คือ

1. Graduate & Undergraduate School
2. Japanese Language Program

กำหนดรับสมัคร
Spring Semester 2016: 20 พฤศจิกายน 2558
Fall Semester 2016: 1 มีนาคม 2559

โดยผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่www.waseda.jp/cie/select/step01.html และส่งให้หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ของทางคณะภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ