แสดงรายละเอียดข่าวYSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop (4 พฤศจิกายน 2558)

YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop (4 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop (4 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประชาสัมพันธ์โครงการ YSEALI Generation: ASEAN Education for the 21st Century Workshop ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.ysealieducation2015.org/page/activity/building ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ