แสดงรายละเอียดข่าวWinter 2016 YSEALI Academic Fellows Institute (2 พฤศจิกายน 2558)

Winter 2016 YSEALI Academic Fellows Institute (2 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Winter 2016 YSEALI Academic Fellows Institute (2 พฤศจิกายน 2558)

สถานทูตสหรัฐฯ เชิญ คนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Winter 2016 YSEALI Academic Fellows Institute ใน 2 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ Civic Engagement และ Social Entrepreneurship ที่ประเทศสหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ เริ่มโครงการช่วงระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย. 2016 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมโครงการ จะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. นี้เท่านั้น โดยสถานทูตฯ จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่www.facebook.com/thai.iea ช่วงเดือน ม.ค. 2016

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/winter2016_yseali_academic.html

***YSEALI Academic Fellowship on Civic Engagement
- Kennesaw State University, Georgia (February 1-March 7, 2016)
- Arizona State University (February 22-March 25, 2016)
***YSEALI Academic Fellowship on Social Entrepreneurship and Economic Development
- Arizona State University (February 22-March 25, 2016)
- University of Connecticut (March 5-April 8, 2016)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ