แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การบรรยายจากคณะผู้แทน Universitas Airlangga Kampus C ประเทศอินโดนีเซีย (19 ตุลาคม 2558)

ประชาสัมพันธ์การบรรยายจากคณะผู้แทน Universitas Airlangga Kampus C ประเทศอินโดนีเซีย (19 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การบรรยายจากคณะผู้แทน Universitas Airlangga Kampus C ประเทศอินโดนีเซีย (19 ตุลาคม 2558)

ด้วย Ms.Astria Okta Herdiani, Program Officer for International Programs (Outbound), International Office and Partnership, Universitas of Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะรวม 3 คน มีกำหนดการมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ศูนย์นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุดและสำนักทะเบียนและประมวลผล) เพื่อแนะนำหลักสูตรระยะสั้นและทุนการศึกษาของ Universitas at Airlangga ดังนี้

1. Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga (one semester Program)
2. Airlangga Summer Program 2016: Indonesian Traditional Medicine and Culture
3. Community Empowerment Program at Airlangga (CERIA)

โดยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สามารถลงทะเบียนได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 โครงการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ โทรศัพท์ 053-942606

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ