แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2016 (15 พฤศจิกายน 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2016 (15 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2016 (15 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย Tohoku University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2016-2014 มีรายละเอียดโครงการ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. Junior Year Program in English (JYPE)
2. International Program in Liberal Arts (IPLA)
3. Cooperative Laboratory Study Program (COLABS)
4. Direct Enrollment Education Programs (DEEP)

และจะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คนเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.tohoku.ac.jp/en/academics/exchange_programs.html โปรดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ