แสดงรายละเอียดข่าวบริษัท Elephant Planning ขอเผยแพร่เอกสารแนะนำการศึกษาต่อที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท Elephant Planning ขอเผยแพร่เอกสารแนะนำการศึกษาต่อที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 บริษัท Elephant Planning ขอเผยแพร่เอกสารแนะนำการศึกษาต่อที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย บริษัท Elephant Planning ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารแนะนำการศึกษาต่อที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ หรือ http://toyama-junction.com/?la=en

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ