แสดงรายละเอียดข่าวAsian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2016 (Singapore) (20 มกราคม 2559)

Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2016 (Singapore) (20 มกราคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2016 (Singapore) (20 มกราคม 2559)

ด้วย the organizing Committee of Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2016 แจ้งประชาสัมพันธ์ “5th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp” ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการพบกันของผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ศึกษาเรียนรู้กุญแจสู่ความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองที่หลากหลายและพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในอนาคต โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้นักศึกษาที่สนใจทราบ หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ค่าสมัครรายละ 80 ดอลลาร์สิงคโปร์ และค่าลงทะเบียนรายละ 880 ดอลลาร์สิงคโปร์

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครได้โดยตรงและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ayltlc.com หรือ www.facebook.com/AYLTlC

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ