แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบกระบวนวิชา 17321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001 และ 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบกระบวนวิชา 17321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001 และ 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบกระบวนวิชา 17321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001 และ 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบกระบวนวิชา 17321 กฎหมายแรงงาน ตอน 001 และ 801 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 11.00 น. จากเดิมห้อง LB 1402 เป็น ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ