แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

ประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามไฟล์ดังนี้

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ