แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน

แจ้งเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Basic Legal Research” และ อบรมการเขียนรายงาน
รอบที่ 5 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ