แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนห้องชมภาพยนตร์กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

แจ้งเปลี่ยนห้องชมภาพยนตร์กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนห้องชมภาพยนตร์กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์

แจ้งเปลี่ยนห้องชมภาพยนตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกฎหมายจากการชมภาพยนตร์
รอบที่ 2 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558
เวลา 08.30 – 12.30 น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ