แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัคร นศ. เข้าร่วม International Humanitarian Law Moot Court Competetion

รับสมัคร นศ. เข้าร่วม International Humanitarian Law Moot Court Competetion - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร นศ. เข้าร่วม International Humanitarian Law Moot Court Competetion

International Humanitarian Law Moot Court Competetion
ทีมที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้จะได้เดินทางไปแข่งขันต่อที่ฮ่องกง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก
วิธีการสมัคร
รวมทีมกันมา 2-3 คน
ประกอบไปด้วย
2 mooters +1 researcher(optional)
ส่งชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
>>>มาที่
thailandihlmoot@gmail.com
ภายใน 7 ตค 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ