แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( รอบที่ 3 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( รอบที่ 3 ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( รอบที่ 3 )

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( รอบที่ 3 )

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้ทางคณะฯได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์เข้าร่วมปฐมนิเทศในภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานหรือหากติดภารกิจอื่นใดสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ