แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001,801 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001,801 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001,801 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001,801 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

วัน พุธ ที่ 23 ก.ย. 58 เวลา 13.00-16.00 น.ห้อง SB 1122 อาคาร 1 ตึกคณะสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ