แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ